แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ERASMUS+ กับ University of Turku, Finland [หมดเขต 27 กันยายน 2560]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ERASMUS+ กับ University of Turku, Finland [หมดเขต 27 กันยายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ERASMUS+ กับ University of Turku, Finland [หมดเขต 27 กันยายน 2560]

University of Turku, Finland แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ERASMUS+ กับ University of Turku โดยได้จัดสรรทุนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ทุน (ระดับปริญญาตรี โท และเอก) สำหรับการเข้าร่วมโครงการในรอบ Spring semester 2018 ระยะเวลา 5 เดือน (เริ่มเดือนมกราคม 2561) โดยเปิดรับใบสมัครระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2560

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน จำนวน 850 ยูโรและค่าเดินทาง จำนวน 820 ยูโร

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.utu.fi/exchange และให้ดำเนินการยื่นเอกสารประกอบการสมัครผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะที่สังกัด ภายในวันที่ 27 กันยายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ