แสดงรายละเอียดข่าวเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประขุม 1st UMAM 2017 [หมดเขต 20 กันยายน 2560]

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประขุม 1st UMAM 2017 [หมดเขต 20 กันยายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประขุม 1st UMAM 2017 [หมดเขต 20 กันยายน 2560]

Faculty of Law, Bundung Islamic University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ UNISBA Model ASEAN Meeting 2017 (UMAM 2017) ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Bundung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับกฎหมาย และพิธีการทูต

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พักเต็มจำนวน (4 stars hotel, breakfast, lunch, t-shirt, tote bag, field trip, farewell party, welcoming night gala dinner) แต่ต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตัวเอง

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.unisbamam.org และสามารถสมัครได้โดยตรง ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2560

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ โปรดแจ้งพี่โป๊ยเซียน (งานวิเทศสัมพันธ์) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ