แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

คณะขอแจ้งดำหนดการดังต่อไปนี้
1. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. หากเกินกว่าเวลาที่กำหนดไม่อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ
2. การแต่งกาย : ให้นักศึกษาสวมเสื้อเฟรชชี่สีดำของคณะนิติศาสตร์ หากไม่มีให้นักศึกษาสวมเสื้อโปโลสีดำหรือเสื้อยืดสีดำได้
3. คณะมีบริการรถรับ-ส่ง และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางด้วยตนเอง
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ