แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ตอน 001,801 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ตอน 001,801 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ตอน 001,801 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ตอน 001,801 อ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

วัน อังคาร ที่ 15 ส.ค.60 เวลา 11.00-14.00 น. ห้อง LB 1101

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ