แสดงรายละเอียดข่าวโครงการตราชูคู่ชาวบ้านร่วมแสดงความยินดีในพิธีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชนภาคเหนือ

โครงการตราชูคู่ชาวบ้านร่วมแสดงความยินดีในพิธีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชนภาคเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการตราชูคู่ชาวบ้านร่วมแสดงความยินดีในพิธีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชนภาคเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล อาจารย์หัวหน้าโครงการตราชูคู่ชาวบ้าน และ ตัวแทนคณะนักศึกษาผู้จัดทำรายการตราชูคู่ชาวบ้าน ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชนภาคเหนือ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ