แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University [หมดเขต 13 กันยายน 2560]

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University [หมดเขต 13 กันยายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University [หมดเขต 13 กันยายน 2560]

Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2018 (April 2018 – February 2019 จำนวน 4 โครงการ ให้กับนักศึกษา มช. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถ download รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

iExpo: http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound/exchange_program/iexpo

OUSSEP: http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program/oussep

FrontierLab: http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound/exchange_program/frontierlab

Maple: http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound/exchange_program/Maple

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ให้ดำเนินการยื่นใบสมัครผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะที่สังกัด ภายในวันที่ 13กันยายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ