ประกาศ กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ภาคพิเศษเรียนรวมกับภาคปกติ ผศ.ทศพล ทรรรศนกุลพันธ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ภาคพิเศษเรียนรวมกับภาคปกติ ผศ.ทศพล ทรรรศนกุลพันธ์

ประกาศ กระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ภาคพิเศษเรียนรวมกับภาคปกติ ผศ.ทศพล ทรรรศนกุลพันธ์

เริ่มตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 8 ส.ค. 60 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1201

หมายเหตุ ภาคพิเศษเรียนรวมกับภาคปกติ ทุกๆ วันอังคาร,ศุกร์ เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1201