แสดงรายละเอียดข่าวประกาศห้องเรียน กระบวนวิชา 177405 และ 177494 ตอน 001 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศห้องเรียน กระบวนวิชา 177405 และ 177494 ตอน 001 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศห้องเรียน กระบวนวิชา 177405 และ 177494 ตอน 001 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศห้องเรียน กระบวนวิชา 177405 และ 177494 ตอน 001,801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ทุกวันอังคาร,ศุกร์ (TuF)
วิชา 177405 ตอน 001 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1202
วิชา 177494 ตอน 001 เวลา 16.00-17.30 น. ห้อง LB 1202
ทุกวันอาทิตย์
วิชา 177405 ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1202
วิชา 177494 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1202

หมายเหตุ ห้องเรียน LB 1202 (ชั้น 2 ข้างห้องประชุม 1 ตึกคณะนิติศาสตร์)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ