ประกาศห้องเรียน กระบวนวิชา 177405 และ 177494 ตอน 001 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศห้องเรียน กระบวนวิชา 177405 และ 177494 ตอน 001 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศห้องเรียน กระบวนวิชา 177405 และ 177494 ตอน 001,801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ทุกวันอังคาร,ศุกร์ (TuF)
วิชา 177405 ตอน 001 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1202
วิชา 177494 ตอน 001 เวลา 16.00-17.30 น. ห้อง LB 1202
ทุกวันอาทิตย์
วิชา 177405 ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1202
วิชา 177494 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1202

หมายเหตุ ห้องเรียน LB 1202 (ชั้น 2 ข้างห้องประชุม 1 ตึกคณะนิติศาสตร์)