แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านมนุษยชนภาคเหนือ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านมนุษยชนภาคเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านมนุษยชนภาคเหนือ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านมนุษยชนภาคเหนือ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะขอแจ้งกำหนดการดังนี้
1. การลงทะเบียน : ลงทะเบียนเวลา 08.30 -09.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ หากเกินกว่าเวลาที่กำหนดไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม

2. การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา เท่านั้น

3. นักศึกษาต้องเข้าร่วมตลอดกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ