ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 06.30 - 12.00 น.

คณะขอแจ้งกำหนดการดังนี้
1. การลงทะเบียน : ลงทะเบียนเวลา 06.00 -06.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ หากเกินกว่าเวลาที่กำหนดไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม

2. การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาถูกระเบียบเท่านั้น ผู้ชายผูกไทด์ ผู้หญิงรองเท้าหุ้มส้นเท้า

3. คณะมีบริการรถรับส่ง ล้อหมุนเวลา 06.30 น. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางเอง