แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสดุดีวันรพี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 06.30 - 12.00 น.

คณะขอแจ้งกำหนดการดังนี้
1. การลงทะเบียน : ลงทะเบียนเวลา 06.00 -06.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ หากเกินกว่าเวลาที่กำหนดไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม

2. การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาถูกระเบียบเท่านั้น ผู้ชายผูกไทด์ ผู้หญิงรองเท้าหุ้มส้นเท้า

3. คณะมีบริการรถรับส่ง ล้อหมุนเวลา 06.30 น. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางเองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ