แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kumoh National Institute of Technology [หมดเขต 23 ตุลาคม 2560]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kumoh National Institute of Technology [หมดเขต 23 ตุลาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kumoh National Institute of Technology [หมดเขต 23 ตุลาคม 2560]

Kumoh National Institute of Technology ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2018 Spring Semester (March 2 – Mid June)

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1080

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ