แสดงรายละเอียดข่าวกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1st ICDI’s Seed Program in China [หมดเขต 9 สิงหาคม 2560]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1st ICDI’s Seed Program in China [หมดเขต 9 สิงหาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1st ICDI’s Seed Program in China [หมดเขต 9 สิงหาคม 2560]

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อทักษะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมดิจิทัล (CMU-UESTC SEED Program 2017 at University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) and Great Union Company: “Experiencing Digital Innovation in China”)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัล โดยศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นนำด้านเทคโนโลยีและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานถาครัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

ในระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2560 ณ มณฑลเสฉวน นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://goo.gl/NKXFy9 ตั้งแต่วันนี้ - 9 สิงหาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ