ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความพร้อมกรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความพร้อมกรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย

ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความพร้อมกรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย

กิจกรรมประเภท กิจกรรมเสริม
จำนวน 6 ชั่วโมงกิจกรรม
วันเวลาในการจัดกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น.

กำหนดการในการเข้าร่วมกิจกรรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 -10.45 น. บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมกรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย
11.00-12.00 น. บรรยายเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
13.00-14.00 น. บรรยายเรื่อง แผนการป้องกันระงับอัคคีภัย
14.15-16.00 น. การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ