แสดงรายละเอียดข่าวTUFS Short Stay Winter Program 2018 [หมดเขต 30 กันยายน 2560]

TUFS Short Stay Winter Program 2018 [หมดเขต 30 กันยายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TUFS Short Stay Winter Program 2018 [หมดเขต 30 กันยายน 2560]

Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ TUFS Short Stay Winter Program 2018 – Japanese Language & Cultural Studies กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tufs.ac.jp/english/intlaffairs/exchange_in/sswp.html และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ได้โดยตรงที่ https://e-apply.jp/n/tufs-3 ในระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ