แสดงรายละเอียดข่าวCSEAS Postdoctoral Fellowship under its program “Japan-ASEAN Platform for Transdisciplinary Studies” [หมดเขต 31 กรกฎาคม 2560]

CSEAS Postdoctoral Fellowship under its program “Japan-ASEAN Platform for Transdisciplinary Studies” [หมดเขต 31 กรกฎาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CSEAS Postdoctoral Fellowship under its program “Japan-ASEAN Platform for Transdisciplinary Studies” [หมดเขต 31 กรกฎาคม 2560]

The Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) at Kyoto University แจ้งประชาสัมพันธ์ CSEAS Postdoctoral Fellowship under its program “Japan-ASEAN Platform for Transdisciplinary Studies”

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://japan-asean.cseas.kyoto-u.ac.jp/en/post-doctoral-fellowships-2017 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ postdoc@cseas.kyoto-u.ac.jp

และสามารถสมัครได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ