แสดงรายละเอียดข่าวHitachi Scholarship: Research Support Program for 2018 [หมดเขต 4 ตุลาคม 2560]

Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2018 [หมดเขต 4 ตุลาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2018 [หมดเขต 4 ตุลาคม 2560]

The Hitachi Global Foundation แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน Hitachi Scholarship: Research Support Program for 2018 ซึ่งเป็นทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกด้าน Natural Sciences or Interdisciplinary Research Connecting Natural Sciences and Social Sciences

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่

http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1069

และโปรดจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ