แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา “แข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศักษา”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา “แข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศักษา” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา “แข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศักษา”

-รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 20,00 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
-รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
-รางวัลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
(คณะนิติศาสตร์ จะปิดรับสมัครภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทร. 0 2341 3930, 0 2141 3922 หรือ www.nhrc.or.th
- กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 0 2203 5000 ต่อ 14333 หรือ www.mfa.go.th/asean
- รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ