แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา วัดโลกโมฬี

คณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา วัดโลกโมฬี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา วัดโลกโมฬี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง ประธานงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา และเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ