แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม(บริษัท นานมี จำกัด)มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ