ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำ 2560

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำ 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น.
กิจกรรมเสริม จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง
คณะขอแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. การลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 -09.30 น.หากเกินกว่าเวลาดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การแต่งการ : ชุดนักศึกษา เท่านั้น
3. คณะมีบริการรถรับ-ส่ง ห้ามนักศึกษาเดินทางเอง