แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานเลขานุการ สออ. ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม [หมดเขต 31 กรกฎาคม 2560]

สำนักงานเลขานุการ สออ. ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม [หมดเขต 31 กรกฎาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานเลขานุการ สออ. ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม [หมดเขต 31 กรกฎาคม 2560]

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39 (The 39th Inter-University Conference) เรื่อง “Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation” ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 17.30น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้นำเสนอ Country Report ในนามประเทศ ในการประชุมทางวิชาการของ ASAIHL Conference 2017 ระหว่าง 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยณเรศวร

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่ www.asaihlth.in.th และสมัครพร้อมส่งบทคัดย่อที่จะนำเสนอในการประชุมได้ที่ contacts@cupt.net และ kanokporn@cupt.net ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ