แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) [หมดเขต 7 กรกฎาคม 2560 และ 7 กันยายน 2560]

ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) [หมดเขต 7 กรกฎาคม 2560 และ 7 กันยายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) [หมดเขต 7 กรกฎาคม 2560 และ 7 กันยายน 2560]

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ UMAP Student Connection Online Project: Program A&B: USCO 2/2017 (Spring 2018)

สำนักงานเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (UMAP IS) ได้แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ และกำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สำหรับการเข้าร่วมโครงการรอบที่ 2 และภายในวันที่ 7 กันยายน 2560 สำหรับการเข้าร่วมโครงการรอบที่ 2

** สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://umap.org/programs/a_b และ http://umap.org/forstudents/#application-procedure

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ