แสดงรายละเอียดข่าวทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ สถาบันการศึกษาในประเทศบราซิล ภายใต้โครงการ PEC-G Program 2018 [หมดเขต 21 กรกฎาคม 2560]

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ สถาบันการศึกษาในประเทศบราซิล ภายใต้โครงการ PEC-G Program 2018 [หมดเขต 21 กรกฎาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ สถาบันการศึกษาในประเทศบราซิล ภายใต้โครงการ PEC-G Program 2018  [หมดเขต 21 กรกฎาคม 2560]

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในประเทศบราซิล ภายใต้โครงการ PEC-G Program 2018 เบื้องต้นผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาโปรตุเกสตามผลทดสอบมาตรฐาน CELPE-Bras (http://portal.inep.gov.br/celpebras)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dce.mre.gov.br/en/PEC/PECG.php

และสามารถศึกษารายละเอียดข้อกำหนดโครงการได้ที่
http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/Decree-n-7.948.pdf และ
www.usp.br/internationaloffice/en/index.php/admissions/undergraduate/regular-student/pec-g

โดยสามารถสมัครได้โดยตรง หมดเขตรับสมัครผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯบราซิล ประจำประเทศไทย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ