ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ตอน 005,007 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ตอน 005,007 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ตอน 005,007 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

วัน จันทร์ ที่ 26 มิ.ย. 60
ตอน 005 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1404
ตอน 007 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1402