ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิ.ย. 60 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1403