แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ International Summer Program 2017 [หมดเขต 7 กรกฎาคม 2560]

ประชาสัมพันธ์ International Summer Program 2017 [หมดเขต 7 กรกฎาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ International Summer Program 2017  [หมดเขต 7 กรกฎาคม 2560]

Universitas Negari Malang ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แจ้งประชาสัมพันธ์ UMiCamp 2017 ภายใต้หัวข้อ “Broaden Your Vistas and Unmask the Colorful Cultures” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 – 18 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย

โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้โดยตรงที่ http://oia.um.ac.id/umicamp ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และไม่มีค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการ แต่ต้องรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตนเอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ