แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

กรมพระธรรมนูญขอเชิญนักศึกษานิติศาสตร์ รวมทีม ทีมละ 2 คน มาร่วมรแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจำนวน 25,000.- บาท
ส่งใบสมัครได้ที่ พี่เนท ที่ห้องกิจการนักศึกษา หรือทาง e-mail : law.cmu@Hotmail.com ภายในวันที่ 14 ก.ค. 60 นี้นะจ๊ะ ทั้งนี้หากมีผู้สมัครมากกว่า 1 ทีม ทางคณะฯจะได้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันเพียง 1 ทีมเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ