รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

กรมพระธรรมนูญขอเชิญนักศึกษานิติศาสตร์ รวมทีม ทีมละ 2 คน มาร่วมรแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจำนวน 25,000.- บาท
ส่งใบสมัครได้ที่ พี่เนท ที่ห้องกิจการนักศึกษา หรือทาง e-mail : law.cmu@Hotmail.com ภายในวันที่ 14 ก.ค. 60 นี้นะจ๊ะ ทั้งนี้หากมีผู้สมัครมากกว่า 1 ทีม ทางคณะฯจะได้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันเพียง 1 ทีมเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ประกอบ