แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ International Summer Program 2017 [หมดเขต 15 กรกฎาคม 2560]

ประชาสัมพันธ์ International Summer Program 2017 [หมดเขต 15 กรกฎาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ International Summer Program 2017  [หมดเขต 15 กรกฎาคม 2560]

Foreign Trade University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แจ้งประชาสัมพันธ์ International Summer Program 2017 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม

โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้โดยตรงที่
http://goo.gl/GMkV5m ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,550 USD


** สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [url]https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFVQOC6g-otv1RY3qRX8mS-YhnQ16ovXzaISk672u4MIDk_Q/viewform[url]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ