แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program [หมดเขต 8 สิงหาคม 2560]

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program [หมดเขต 8 สิงหาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program  [หมดเขต 8 สิงหาคม 2560]

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

ผู้สนใจสามารถจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

** สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [url]http://inter.mua.go.th/2017/06/2018-duo-thailand-fellowship-programme/#.WTUi0mjyiUk[url]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ