แสดงรายละเอียดข่าวการรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

กรมการจัดหางาน แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้โดยตรง

** สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [url]www.mua.go.th[url]

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ