ประชาสัมพันธ์ Maranatha Christian University International Summer School 2017 [หมดเขต 10 พฤษภาคม 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ Maranatha Christian University International Summer School 2017 [หมดเขต 10 พฤษภาคม 2560]

Maranatha Christian University ประเทศอินโดนีเซีย แจ้งประชาสัมพันธ์ Maranatha Christian University International Summer School 2017 ระหว่างวันที่ 2 – 15 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 USD และค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ 850 USD

โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถสมัครได้โดยตรง ได้ที่ http://international.maranatha.edu/student/application-form ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560