แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์จัดงาน รดน้ำดำหัวคณบดีคณะนิติศาสตร์และคณาจารย์ผู้อาวุโส ประจำปี 2560

คณะนิติศาสตร์จัดงาน รดน้ำดำหัวคณบดีคณะนิติศาสตร์และคณาจารย์ผู้อาวุโส ประจำปี 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์จัดงาน รดน้ำดำหัวคณบดีคณะนิติศาสตร์และคณาจารย์ผู้อาวุโส ประจำปี 2560

คณะนิติศาสตร์ จัดงานพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโสและเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เคยได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะนิติศาสตร์ รวมไปถึงได้รับเกียรติจากอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มาร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ