คณะนิติศาสตร์จัดงาน รดน้ำดำหัวคณบดีคณะนิติศาสตร์และคณาจารย์ผู้อาวุโส ประจำปี 2560

ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะนิติศาสตร์จัดงาน รดน้ำดำหัวคณบดีคณะนิติศาสตร์และคณาจารย์ผู้อาวุโส ประจำปี 2560

คณะนิติศาสตร์ จัดงานพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโสและเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เคยได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะนิติศาสตร์ รวมไปถึงได้รับเกียรติจากอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มาร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่