แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ