ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ นิติศาสตร์ สืบสานประเพณีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ นิติศาสตร์ สืบสานประเพณีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ นิติศาสตร์ สืบสานประเพณีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. การแต่งการ : ชุดพื้นเมือง หรือชุดขึ้นดอยของนักศึกษา
2. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม