ประชาสัมพันธ์ โครงการ The 1st UUM-CMU-USM International Student conference (1st UCUC) ณ ประเทศมาเลเซีย [หมดเขต 28 เมษายน 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ โครงการ The 1st UUM-CMU-USM International Student conference (1st UCUC) ณ ประเทศมาเลเซีย [หมดเขต 28 เมษายน 2560]

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการ The 1st UUM-CMU-USM International Student conference (1st UCUC) ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia (UUM) และ Universiti Sains Malaysia (USM) ระหว่างวันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2560 ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธ์สาธารณรัฐมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานในหัวข้อ “Developing Global Citizens Through Student Activities”

โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cmuic.cmu.ac.th ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560