ประชาสัมพันธ์ โครงการ YCU Summer Program in Service Science 2017 [หมดเขต 28 เมษายน 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ โครงการ YCU Summer Program in Service Science 2017 [หมดเขต 28 เมษายน 2560]

Yokohama City University ประสงค์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ YCU Summer Program in Service Science 2017 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2660 ณ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานร่วมกับนักศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย ในหัวข้อ “Service Science”

โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cmuic.cmu.ac.th/cmuic2016/Home/viewnews/551 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560