ประชาสัมพันธ์ 2017PNU Summer School in Beach Town Busan [หมดเขต 15 พฤษภาคม 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ 2017PNU Summer School in Beach Town Busan [หมดเขต 15 พฤษภาคม 2560]

Pusan National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี แจ้งประชาสัมพันธ์ 2017PNU Summer School in Beach Town Busan ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมใน 2 ช่วงเวลา คือ

1. Session A: 20 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2560 (ค่าธรรมเนียม 1260 USD)

2. Session B: 24 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2560 (ค่าธรรมเนียม 1190 USD)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://international.pusan.ac.kr/summer และสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560