แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ"เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา" ประจำปี2560

ประชาสัมพันธ์ โครงการ"เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา" ประจำปี2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ โครงการ

ประชาสัมพันธ์ โครงการ"เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมแก่นักศึกษา" ประจำปี2560

ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2560

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.iprd.coj.go.th
โทร 025135627

รายละเอียดโครงการตามไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ