แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Ecosperity Young Leaders Dialogue 2017 (Ecos YLD) in Singapore [หมดเขต 3 พฤษภาคม 2560 ]

โครงการ Ecosperity Young Leaders Dialogue 2017 (Ecos YLD) in Singapore [หมดเขต 3 พฤษภาคม 2560 ] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Ecosperity Young Leaders Dialogue 2017 (Ecos YLD) in Singapore [หมดเขต 3 พฤษภาคม 2560 ]

Singapore Technologies Endowment Programme (STEP) ร่วมกับ Centre for Business Sustainability at Nanyang Business School (CBS @NBS) โดยมี Temasak สนับสนุนการจัดประชุม Ecosperity Young Leaders Dialogue 2017 (Ecos YLD) แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา 5 วันที่เข้าร่วมโครงการ แต่ต้องรับผิดชอบค่าโดยสารระหว่างประเทศด้วยตนเอง

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ecosperity.sg

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องสมัครเป็นกลุ่ม (จำนวน 4 คน) โดยแจ้งรายละเอียดกลุ่มผู้สมัครและส่งแบบฟอร์มการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ