ประชาสัมพันธ์ Mapua International Summer School [หมดเขต 31 พฤษภาคม 2560 ]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ Mapua International Summer School [หมดเขต 31 พฤษภาคม 2560 ]

Mapua Institute of Technology ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แจ้งประชาสัมพันธ์ Mapua International Summer School ระหว่างวันที่ 10 – 29 กรกฎาคม 2560

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องชำระค่าธรรมการสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1000 USD และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mapua.edu.ph/Academics/InternationalPrograms/Students.aspx

และสามารถสมัครได้โดยตรง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560