Seoul National University เชิญนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและแข่งขันศาลจำลอง [หมดเขต 8 พฤษภาคม 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

Seoul National University เชิญนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและแข่งขันศาลจำลอง [หมดเขต 8 พฤษภาคม 2560]

Seoul National University (SNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับองค์การการค้าโลก (WTO) จะจัดประชุม “The 2017 Asian WTO Moot Court and Trade Forum” ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2560 ณ SNU School of Law กรุง Seoul สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการค้าระหว่างประเทศ โดยองค์การการค้าโลกเป็นผู้กำกับดูแล และเข้าร่วมการแข่งขันศาลจำลอง

จึงขอเชิญชวนนักศึกษาทางด้านกฎหมายหรือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศที่ได้รับการพัฒนาน้อย จะได้รับการคัดเลือกเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมการประชุมในลักษณะของการสมัครเป็นทีม

นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://aplaw.snu.ac.kr และสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงที่ wtomootcourt@snu.ac.kr ได้ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 17.00น. ตามเวลาท้องถิ่น