ประชาสัมพันธ์ Application Instruction for UMAP Program C 2017 [หมดเขต 1 พฤษภาคม 2560 และ 5 มิถุนายน 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ Application Instruction for UMAP Program C 2017 [หมดเขต 1 พฤษภาคม 2560 และ 5 มิถุนายน 2560]

สำนักเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ UMAP International Secretariat: UMAP IS ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Super Short-Term Program (SSTP: Program C) ประจำปี 2017 จำนวน 42 หลักสูตร (หลักสูตรในต่างประเทศ จำนวน 34 หลักสูตร)

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://umap.org/programs/c และดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://umap.org/forstudents

โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ผ่านคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และ/หรือ 5 มิถุนายน 2560 (แล้วแต่หลักสูตร) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป