แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177227 กฎหมายพาณิชย์1 ตอน 801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177227 กฎหมายพาณิชย์1 ตอน 801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177227 กฎหมายพาณิชย์1 ตอน 801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177227 กฎหมายพาณิชย์1 ตอน 801 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

วัน ศุกร์ ที่ 21 เม.ย.60 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ