โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shizuoka University, Autumn Semester 2017 [หมดเขต 12 เมษายน 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shizuoka University, Autumn Semester 2017  [หมดเขต 12 เมษายน 2560]

Shizuoka University, Japan ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สำหรับ Autumn Semester 2017 โดยพร้อมที่จะรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการระยะสั้น 6 เดือน – 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารการสมัครและส่งให้ Shizuoka University ภายในวันที่ 14 เมษายน 2560
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icsu.shizuoka.ac.jp/english/new_contents_page_363.htm

และโปรดส่งเอกสารการสมัครตามรายละเอียดและส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป