ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา UNISCHOLAR 2017

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา UNISCHOLAR 2017

บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุน UNISCHOLAR 2017 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ปีการศึกษา 2560
2. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
3. สามารถปฏิบัติงานในร้านยูนิโคล่ได้ไม่น้อยกว่า 12 ชม./สัปดาห์
4. มีความสนใจร่วมงานกับบริษัทเสื้อผ้าชั้นนำระดับโลก

ส่งใบสมัครเเละเกสารประกอบได้ที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2560