โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University สำหรับภาคฤดูใบไม้ผลิ 2018

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University สำหรับภาคฤดูใบไม้ผลิ 2018

Sophia University ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สำหรับภาคฤดูใบไม้ผลิ 2018 (เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2018) โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 31 ตุลาคม 2017 การสมัครเข้าร่วมโครงการที่ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียน ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS/TOEIC/TOEFL และสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครจะต้องมีผล JLPT ในระดับ N1

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms/application_info