แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Young Professional Programme (YPP) ของสหประชาชาติรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน [หมดเขต 30 มิถุนายน 2560]

โครงการ Young Professional Programme (YPP) ของสหประชาชาติรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน [หมดเขต 30 มิถุนายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Young Professional Programme (YPP) ของสหประชาชาติรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน [หมดเขต 30 มิถุนายน 2560]

กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการ Young Professional Programme (YPP) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อทำงานในองค์การสหประชาชาติ โดยกำหนดมีการคุณสมบัติผู้สมัคร และจะเปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 โดยสาขาที่เปิดสอบออนไลน์ได้แก่ ด้านการเมือง สันติภาพ และเครือข่ายด้านมนุษยธรรม ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://careers.un.org/YPP

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ