แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59 และ 60 [หมดเขต 30 มิถุนายน 2560]

ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59 และ 60 [หมดเขต 30 มิถุนายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59 และ 60 [หมดเขต 30 มิถุนายน 2560]

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้รัยทุนฦกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59, 60 ของประเทศไทย ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุน IATSS Forum เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม และกันยายน – พฤศจิกายน 2561

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาราละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงได้ที่ www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=171627 สิ้นสุดกำหนดการรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ