แสดงรายละเอียดข่าว2017 Fall-National Dong Hwa University, Taiwan [หมดเขต 18 เมษายน 2560]

2017 Fall-National Dong Hwa University, Taiwan [หมดเขต 18 เมษายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017 Fall-National Dong Hwa University, Taiwan [หมดเขต 18 เมษายน 2560]

National Dong Hwa University, Taiwan แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ 2017 Fall Exchange Program นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oia.ndhu.edu.tw/files/11-1114-8593.php?Lang=zh-tw ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 21 เมษายน 2560 และมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเภท โดยผู้สนใจโปรดแจ้งให้กองวิเทศสัมพันธ์ทราบพร้อมส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ