ประชาสัมพันธ์ Maranatha Christian University International Summer School 2017

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ Maranatha Christian University International Summer School 2017

Maranatha Christian University ประเทศอินโดนีเซีย แจ้งประชาสัมพันธ์ Maranatha Christian University International Summer School 2017 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 2 – 15 กรกฎาคม 2560 สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ในสองโปรแกรม ดังนี้

1.  Indonesian Information Traditional Clothing & Accessories
2.  Entrepreneurship Courses: Plan, Start and Run Your Business

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 USD และค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 750 USD หากสมัครภายในวันที่ 15 เมษายน 2560 และ 850 USD หากสมัครหลังวันที่ 15 เมษายน 2560

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่ http://international.maranatha.edu/student/overview